Dojo

Komei Jyuku Argentina

Shibu Cho:
Katsumoto Sekiguchi sensei
5 Dan Komei Jyuku
Nihon Komei Jyuku Honbu Seishukai Seishu Kenshi
Miembro Kobudo Kyokai

Instructores:
Santiago Aberastain
Komei Jyuku desde 2003
Miembro Kobudo Kyokai
Cristobal Toyos
Komei Jyuku desde 2004
Claudio Ramos
Komei Jyuku desde 2004

Secretaria:
Catalina Nemirovsky
Komei Jyuku desde 2003
Miembro Kobudo Kyokai

Dirección: Charcas 5161 – CABA – info@katsumotodojo.com

 

Komei Jyuku Neuquén

Shibucho:
Walter Valenzuela

Dirección: ringowal@hotmail.com

 

Komei Jyuku Mendoza

Shibucho:
Gustavo Castro

Dirección: gustavocastro354@hotmail.com

 

Komei Jyuku Córdoba

Shibucho:
Ernesto Grasso

Dirección: ejgrasso@hotmail.com

 

Por mayor información de dónde practicar o para participar de eventos nacionales e internacionales escríbanos a info@katsumotodojo.com o llámenos al +54 911 6564-9000